An Ionstraim Eorpach Aonair

 

ACHOIMRE AR:

An Ionstraim Eorpach Aonair

CAD IS AIDHM LEIS AN IONSTRAIM?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuspóirí

Struchtúr

Athruithe Institiúideacha

Réimsí beartais

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA HIONSTRAIME?

Tá an IEA i bhfeidhm ón 1 Iúil 1987.

CÚLRA

Stair an Aontais Eorpaigh - 1980-1989 (Europa).

PRÍOMHDHOICIMÉAD

An Ionstraim Eorpach Aonair (IO L 169, 29.6.1987, lgh. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT))

DOICIMÉID GHAOLMHARA

An Margadh Inmheánach a Chomhlánú — An Páipéar Bán ón gCoimisiún chuig an gComhairle Eorpach (Milano, 28-29 Meitheamh 1985) (COM(85) 310 críochnaitheach, 14.6.1985)

Nuashonraithe 04.04.2018