Conradh Maastricht ar an Aontas Eorpach

 

ACHOIMRE AR:

An Conradh ar an Aontas Eorpach

CAD IS AIDHM LEIS AN GCONRADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Comhphobail Eorpacha (an 1ú colún)

Leis sin gcuirtear i ngrúpaí gníomhaíochtaí traidisiúnta, nósanna imeachta oibrithe agus cinnteoireachta na 3 bhuneagraíocht AE:

Comhbheartas eachtrach agus slándála (an 2ú colún)

Is é is aidhm leis sin:

Comhar maidir leis an gceartas agus gnóthaí baile (3ú colún)

Is é is aidhm leis sin ardleibhéal sábháilteachta a sholáthar don phobal trí:

Aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta

Ní mór do thíortha AE:

Airgeadra comhchoiteann (euro)

Tugtar

Beartais nua

Tá AE freagrach as:

Prótacal sóisialta

Saoránacht Eorpach

Leis sin tugtar an ceart do gach náisiúnach thír AE chun:

Athruithe Institiúideacha

Ina measc sin tá:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHONARTHA?

Síníodh é an 7 Feabhra 1992 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Samhain 1993.

CÚLRA

Dá ngairtear go hoifigiúil mar an Conradh ar an Aontas Eorpach, shonraigh Conradh Maastricht tús le “céim nua sa phróiseas um aontas buandlúite a chruthú i measc mhuintir na hEorpa” trí ghné pholaitiúil a thabhairt do na comhphobail roimhe sin.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Conradh ar an Aontas Eorpach (IO C 191, 29.7.1992, lgh. 1-112)

Nuashonraithe 21.03.2018(1) Tharraing an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas Eorpach agus tá sí ina tríú tír (tír nach tír den Aontas Eorpach í) ó bhí an 1 Feabhra 2020 ann.