Conradh na Róimhe (CEE)

 

ACHOIMRE AR:

An Conradh lena mbunaítear Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (Conradh CEE)

CÉN AIDHM A BHÍ LEIS AN GCONRADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Aidhmeanna

Spriocanna sonracha

Chomhaontaigh na sínitheoirí an méid seo a leanas a dhéanamh:

An cómhargadh

Déantar an méid seo a leanas sa chonradh:

An tAontas Custaim

Comhbheartais

Institiúidí

CÉN UAIR A BHÍ TOSACH FEIDHME AN CHONARTHA?

Síníodh an conradh an 25 Márta 1957 agus bhí feidhm aige ón 1 Eanáir 1958.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

An Conradh lena mbunaítear Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (nár foilsíodh san Iris Oifigiúil)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar an gconradh a chorprú isteach sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha amháin atá an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 14.03.2017