Conradh Nice

 

ACHOIMRE AR:

Conradh Nice

CAD IS AIDHM LEIS AN GCONRADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Institiúidí AE a dhéanamh níos dleathaí agus níos éifeachtúla maidir le ballraíocht mhéadaithe AE

Príomhathruithe eile mar thoradh ar an gconradh

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHONARTHA?

Arna shíniú an 26 Feabhra 2001, tháinig an conradh i bhfeidhm an 1 Aibreán 2003. Tosaíodh ag cur cuid dá rialacha chun feidhme níos déanaí, áfach.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Réamhrialú: rialú a dhéanann Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh mar fhreagra ar cheist ó chúirt náisiúnta maidir le léirmhíniú bhailíocht dlí Eorpaigh, rud a chuireann, dá réir sin, le cur i bhfeidhm aonfhoirmeach dhlí AE.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Conradh Nice lena leasaítear an Conradh ar an Aontas Eorpach, na Conarthaí lena mbunaítear na Comhphobail Eorpacha agus gníomhartha gaolmhara áirithe (IO C 80, 10.3.2001, lch. 1–87)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Conradh ar an Aontas Eorpach — leagan comhdhlúite 1992 (IO C 191, 29.7.1992, lgh. 1-112)

Conradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach — leagan comhdhlúite 2002 (IO C 325, 24.12.2002, lgh. 33-184)

Nuashonraithe 21.03.2018(1) Tharraing an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas Eorpach agus tá sí ina tríú tír (tír nach tír den Aontas Eorpach í) ó bhí an 1 Feabhra 2020 ann.