Dliteanas úinéirí loinge i gcás tionóiscí

Ní mór leibhéal cuí cúitimh a bheith ag paisinéirí a mbaineann tionóiscí dóibh ar muir mar gheall ar aon chaillteanas nó damáiste a bhaineann dóibh. D'fhonn an méid sin a áirithiú, ní mór socruithe leordhóthanacha árachais a bheith déanta.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí

ACHOIMRE

Ní mór leibhéal cuí cúitimh a bheith ag paisinéirí a mbaineann tionóiscí dóibh ar muir mar gheall ar aon chaillteanas nó damáiste a bhaineann dóibh. D'fhonn an méid sin a áirithiú, ní mór socruithe leordhóthanacha árachais a bheith déanta.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Leagtar síos rialacha comhchuibhithe i dtaobh dliteanais agus árachais i gcás cuideachtaí loingseoireachta a iompraíonn paisinéirí ar farraige. Tugtar isteach sa dlí Eorpach leis forálacha Choinbhinsiún na hAithne 1974 maidir le hiompar paisinéirí agus a gcuid bagáiste de mhuir agus treoirlínte ón Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

An 29 Bealtaine 2009.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil féach Cearta paisinéirí ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 392/2009

29.5.2009

-

IO L 131, 28.5.2009, lgh. 24-46

Nuashonraithe 30.09.2015