Eoraip a chruthú atá níos láidre agus níos sábháilte ó thaobh cúrsaí digiteacha

Tá an tAontas Eorpach (AE) tiomnaithe don timpeallacht ar líne is sábháilte ar domhan a chur ar fáil chun luachanna saoirse agus daonlathais AE a chur chun cinn agus chun a chinntiú go bhfásfaidh an geilleagar digiteach go sábháilte.

GNÍOMH

Comhtheachtaireacht chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún - Straitéis Cibearshlándála an Aontais Eorpaigh: Cibearspás oscailte, sábháilte agus slán (JOIN(2013) 1 final an 7.2.2013)

ACHOIMRE

Tá an tAontas Eorpach (AE) tiomnaithe don timpeallacht ar líne is sábháilte ar domhan a chur ar fáil chun luachanna saoirse agus daonlathais AE a chur chun cinn agus chun a chinntiú go bhfásfaidh an geilleagar digiteach go sábháilte.

CÉARD A DHÉANANN AN CHOMHTHEACHTAIREACHT SEO?

Leagtar amach sa chomhtheachtaireacht seo straitéis cibearshlándála na hEorpa. Déantar foráil sa straitéis sin do:

Foilsíodh an chomhtheachtaireacht i dteannta le togra le haghaidh treorach maidir le slándáil ghréasáin agus faisnéise.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ba cheart an beartas cibearshlándála in AE agus go hidirnáisiúnta a rialú le cúig phrionsabal:

Tá an straitéis bunaithe ar chúig thosaíocht:

Agus nádúr idirnáisiúnta an chibearspáis á chur san áireamh sa straitéis, iarrtar inti ar chomhlachtaí ar leibhéal AE agus ar leibhéal náisiúnta freagracht a ghabháil orthu féin, obair le chéile agus dul i gcomhairle leis an tionscal agus le lucht na hacadúlachta. Áirítear leis na comhlachtaí údaráis inniúla náisiúnta agus AE:

Áirítear leis an straitéis freisin dul i gcomhairle le comhlachtaí idirnáisiúnta amhail Comhairle na hEorpa, Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh agus na Náisiúin Aontaithe.

Féach “Cibearshlándáil”ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Nuashonraithe 14.09.2015