Breiseáin bia atá sábháilte

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 – breiseáin bia

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 20 Eanáir 2010.

CÚLRA

Rinneadh formhór na measúnuithe ar bhreiseáin sna 1980í agus 1990í. Tá athmheasúnú á dhéanamh orthu anois. Ba chóir go gcríochnófar an próiseas sin faoi 2020.

Ina dhiaidh sin , d'fhéadfadh sé go mbeidh ar an gCoimisiún Eorpach athruithe a mholadh maidir le coinníollacha reatha úsáide na mbreiseán nó cuid díobh a bhaint de liosta na mbreiseán ceadaithe.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Breiseáin bia: substaintí a úsáidtear i mbia ar chúiseanna difriúla, e.g. chun dath a chur leis nó chun cur leis an seilfré

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia (IO L 354, 31.12.2008, lgh. 16-33)

Rinneadh leasuithe i ndiaidh a chéile ar Iarscríbhinní Rialacháin (CE) Uimh. 1333/2008 a chorprú sa bhuntéacs. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 257/2010 ón gCoimisiún an 25 Márta 2010 lena mbunaítear clár chun athmheasúnú a dhéanamh ar bhreiseáin bia cheadaithe i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le breiseáin bia (IO L 80, 26.3.2010, lgh. 19-27)

Rialachán (AE) Uimh. 231/2012 ón gCoimisiún an 9 Márta 2012 lena leagtar síos sonraíochtaí le haghaidh breiseán bia atá liostaithe in Iarscríbhinní II agus III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 83, 22.3.2012, lgh. 1–295).

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 19.09.2016