Creat-Chomhaontuithe déthaobhacha le haghaidh comhair leis na tíortha Mercosur

 

ACHOIMRE AR:

Creat-chomhaontú le haghaidh Comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle

Cinneadh 95/445/CE — ag tabhairt i gcrích an Chreat-chomhaontaithe le haghaidh comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle

Creat-Chomhaontú le haghaidh comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Pharagua

Cinneadh 92/509/CEE — ag tabhairt i gcrích an Chreat-chomhaontaithe le haghaidh comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Pharagua

Creat-Chomhaontú le haghaidh comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Oirthearach Uragua

Cinneadh 92/205/CEE — ag tabhairt i gcrích an Chreat-chomhaontaithe le haghaidh comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Oirthearach Uragua

Creat-Chomhaontú le haghaidh comhar trádála agus eacnamaíoch idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hAirgintíne

Cinneadh 90/530/CEE — ag tabhairt i gcrích an Chreat-chomhaontaithe le haghaidh comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hAirgintíne

CÉARD IS AIDHM LEIS NA COMHAONTUITHE AGUS NA CINNTÍ?

PRÍOMHPHOINTÍ

DÁTA THEACHT I BHFEIDHM

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Náisiún barrfhabhair (MFN): éilíonn clásal MFN ar thír aon lámháltas, pribhléid nó díolúine a tugadh do thír amháin i gcomhaontú trádála a thabhairt do na tíortha eile i ngach aon chomhaontú lena mbaineann an clásal sin. Is iondúil go mbaineann an clásal sin le baill na hEagraíochta Domhanda Trádála, nach mór dóibh aon chóir fabhrach a thabhairt do thíortha ballstáit na hEagraíochta Domhanda Trádála eile go léir maidir leis na saincheisteanna a cumhdaítear sna comhaontuithe sin.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Creat-chomhaontú le haghaidh Comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle (IO L 262, 1.11.1995, lgh. 54-65)

Cinneadh 95/445/CE ón gComhairle an 30 Deireadh Fómhair 1995 maidir le tabhairt i gcrích an Chreat-chomhaontaithe le haghaidh comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle (IO L 262, 1.11.1995, lch. 53)

Creat-chomhaontú le haghaidh comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Pharagua (IO L 313, 30.10.1992, lgh. 72-81)

Cinneadh 92/509/CEE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 1992 maidir le tabhairt i gcrích an Chreat-chomhaontaithe le haghaidh comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Pharagua (IO L 313, 30.10.1992, lch. 71)

Creat-chomhaontú le haghaidh comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Oirthearach Uragua (IO L 94, 8.4.1992, lgh. 2-12)

Cinneadh 92/205/CEE ón gComhairle an 16 Márta 1992 maidir le tabhairt i gcrích an Creat-Chomhaontaithe le haghaidh comhair idir an Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Oirthearach Uragua (IO L 94, 8.4.1992, lch. 1)

Creat-chomhaontú le haghaidh comhar trádála agus eacnamaíochta idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hAirgintíne (IO L 295, 26.10.1990, lgh. 67-73)

Cinneadh 90/530/CEE ón gComhairle an 8 Deireadh Fómhair 1990 maidir le tabhairt i gcrích an Chreat-chomhaontaithe le haghaidh comhar trádála agus eacnamaíochta idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hAirgintíne (IO L 295, 26.10.1990, lch. 66)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Faisnéis maidir le dáta theacht i bhfeidhm an Chreat-chomhaontaithe le haghaidh Comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle (IO L 262, 1.11.1995, lch. 66)

Faisnéis maidir le dáta theacht i bhfeidhm an Chreat-chomhaontaithe le haghaidh comhair idir Poblacht Pharagua agus Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, a siníodh sa Bhruiséil an 3 Feabhra 1992 (IO L 313, 30.10.1992, lch. 82)

Fógra maidir le teacht i bhfeidhm an Chreat-chomhaontaithe le haghaidh comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Oirthearach Uragua (IO L 286, 5.11.1994, lch. 40)

Faisnéis maidir le teacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe Comhair idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, ar an taobh amháin, agus Poblacht na hAirgintíne, ar an taobh eile (IO L 208, 30.7.1991, lch. 73)

Nuashonraithe 06.03.2020