An Banc Ceannais Eorpach (BCE)

 

ACHOIMRE AR:

Prótacal (Uimh. 4) – reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh

CAD IS AIDHM LE PRÓTACAL (UIMH. 4) DEN CHONRADH AR FHEIDHMIÚ AN AONTAIS EORPAIGH?

Leagtar síos ann reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais (CEBC) agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE).

PRÍOMHPHOINTÍ

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh – Prótacal (Uimh. 4) maidir le reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 230-250)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Sé — Forálacha institiúideacha agus airgeadais —Teideal 1 — Forálacha institiúideacha — Caibidil 1 — Na hInstitiúidí — Cuid 6 — An Banc Ceannais Eorpach — Airteagal 282 (IO C 202, 7.6.2016, lch. 167)

Nuashonraithe 14.03.2017