Micreafhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide: sainmhíniú agus raon feidhme

ACHOIMRE AR:

Moladh ón gCoimisiún – an sainmhíniú ar mhicreafhiontair, ar fhiontair bheaga agus ar fhiontair mheánmhéide

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA MHOLADH?

Leagtar amach ann na critéir chun a shainaithint an bhfuil cuideachta ina micreafhiontar, ina fiontar beag nó ina fiontar meánmhéide (FBM). Leis na catagóirí éagsúla seo, bunaithe ar líon fostaithe cuideachta agus ar a láimhdeachas nó ar a clár comhardaithe, dearbhaítear a cáilitheacht i leith cláir airgeadais agus tacaíochta AE agus náisiúnta. Tháinig na sainmhínithe i bhfeidhm an 1 Eanáir 2005.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÚLRA

FBManna is ea 99 % de na gnóthais uile in AE. Is iad cnámh droma a gheilleagair iad. Gintear dhá phost as gach trí phost iontu. In 2013, sholáthair breis agus 21 milliún FBM beagnach 90 milliún post ar fud AE. Spreagann siad mothú fiontraíochta agus nuálaíochta, rud a chuidíonn le hiomaíochas, fás eacnamaíoch agus fostaíocht na hEorpa a chothú.

GNÍOMH

Moladh ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir leis an sainmhíniú ar mhicreafhiontair, ar fhiontair bheaga agus ar fhiontair mheánmhéide (fógartha faoin uimhir doiciméid C(2003) 1422) (IO L 124, 20.5.2003, lgh. 36-41)

Nuashonraithe 11.01.2016