Táirgí teicstíle: ainmneacha na snáithíní teicstíleacha agus lipéadú

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh 1007/2011 – ainmneacha na snáithíní, lipéadú agus marcáil ar chomhdhéanamh snáithíneach táirgí teicstíleacha

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Féachtar ann le gcuirtear tomaltóirí ar an eolas i gceart agus go bhfeidhmíonn margadh éadaí agus teicstílí AE go rianúil.

Leagtar síos sa rialachán seo na rialacha a bhaineann:

PRÍOMHPHOINTÍ

Baineann an dlí le:

Ní bhaineann an dlí le táirgí a chuirtear a gcúram ar dhaoine atá ag obair sa bhaile, ar ghnóthais neamhspleácha ná ar tháilliúirí féinfhostaithe.

Ainmneacha na snáithíní

Caithfidh an cur síos ar chomhdhéanamh snáithín na dtáirgí teicstíle úsáid a bhaint as na snáithíní teicstíleacha atá liostaithe in Iarscríbhinn I den rialachán.

Féadfaidh monaróirí iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach ainm nua snáithín a chur le hIarscríbhinn I den rialachán. Caithfidh siad comhad teicniúil a chur lena n-iarratas, agus é déanta de réir Iarscríbhinne II agus a bhfuil na híos-riachtanais liostaithe ann.

Léiriú ar chomhdhéanamh

Lipéadú agus marcáil na dtáirgí teicstíle

Faireachas margaidh

Ní mór do na húdaráis um fhaireachas margaidh sna tíortha AE scrúdú a dhéanamh ar chomhdhéanamh snáithín na dteicstílí, de réir na modhanna atá leagtha amach in Iarscríbhinn VIII.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 8 Bealtaine 2012.

CÚLRA

Reachtaíocht um theicstílí agus éadach

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 272, 18.10.2011, lgh. 1–64

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialachán (CE) Uimh. 1007/2011 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Is de luach doiciméadach atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

Nuashonraithe 30.11.2015