Díol folamh urrús

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN SEO?

Féachann sé le gnéithe áirithe de dhíol folamh* agus de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa (CDS) a rialú* san Aontas Eorpach (AE).

PRÍOMHPHOINTÍ

Le linn éagobhsaíocht airgeadais, bíonn baol ann maidir le hidirbhearta airgeadais áirithe amhail díol folamh, “díol folamh neamhurraithe”* agus babhtálacha mainneachtana creidmheasa go gcuirfeadh siad cor chun donais sa laghdú i bpraghsanna scaireanna, i mbainc go háirithe, a chuireann a n-inmharthanacht faoi bhagairt agus a chruthaíonn rioscaí don chóras iomlán baincéireachta.

D’fhéadfadh éagobhsaíocht den sórt sin sna margaí airgeadais leathnú amach go dtí an fíorgheilleagar.

Leagtar síos leis an rialachán seo rialacha dochta maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa, i gcomhréir leis na rioscaí a bhaineann leo, lena n-áirítear:

Ceanglais maidir le nochtadh – ní foláir d’institiúidí airgeadais idirbhearta áirithe maidir le díol folamh a nochtadh do na húdaráis bhaincéireachta. Ní foláir go nochtfaí idirbhearta móra – thar thairseach áirithe – go poiblí do na margaí.

I dtréimhsí ina bhfuil éagobhsaíocht airgeadais eisceachtúil, féadfaidh na húdaráis inniúla i dtír ar bith in AE díol folamh a chosc go sealadach má tá praghas na n-urrús ag titim go mór.

Ní foláir fógra a thabhairt maidir le fionraí beartaithe d’eagraíochtaí náisiúnta eile agus don Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí nach mór tuairim a eisiúint mar gheall air ansin.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Samhain 2012.

* PRÍOMHPHOINTÍ

Díol folamh: idirbheart ina ndíolann institiúid airgeadais táirge airgeadais a fuair sé ar iasacht, agus é mar aidhm aige é a athcheannach níos déanaí. Tá súil ag an institiúid go dtiocfaidh laghdú ar phraghas an táirge idir an dá linn, agus go mbeidh níos lú le híoc aige ná an praghas a fuair sé ón díol.

Babhtálacha mainneachtana creidmheasa (CDS): díorthaigh neamhrialáilte ardriosca.

Díol folamh neamhurraithe: braitear go bhfuil baol níos mó bainteach leis seo ná gnáthdhíol folamh – nuair nach bhfuarthas an táirge airgeadais ar iasacht ar an gcéad dul síos.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa (IO L 86, 24.3.2012, lgh. 1-24)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2016/1033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Meitheamh 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais, Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 maidir le drochúsáid mhargaidh agus Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach agus maidir le taisclanna lárnacha urrús (IO L 175, 30.6.2016, lgh. 1–7)

Nuashonraithe 04.11.2016