Cosantóirí Chearta an Duine — tacaíocht AE

 

ACHOIMRE AR:

Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach

Treoirlínte AE maidir le Cosantóirí Chearta an Duine

CAD IS AIDHM LE HAIRTEAGAL 2 DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH AGUS LEIS NA TREOIRLÍNTE UM CHOSANTÓIRÍ CHEARTA AN DUINE?

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad seo a leanas na gnéithe is tábhachtaí de na treoirlínte:

CÚLRA

Tá ról tábhachtach ag cosantóirí chearta an duine maidir le:

Mar sin féin, déantar ionsaithe agus bagairtí go minic ar chosantóirí chearta an duine, agus is sin an fáth go bhfuil sé tábhachtach a sábháilteacht agus a gcosaint a chinntiú.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉAMAÍ

Cosantóirí chearta an duine: Daoine aonair, grúpaí nó eagraíochtaí a chuireann chun cinn agus a chosnaíonn cearta an duine atá aitheanta go huilechoiteann ar mhodh síochánta, is iad sin cearta sibhialta, polaitiúla, eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha, lena n áirítear cearta daoine aonair ar dhaoine dúchasacha iad.
Misin AE: ambasáidí agus consalachtaí thíortha AE agus toscairí AE.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach — Teideal I — Forálacha comhchoiteanna — Airteagal 2 (IO C 202, 7.6.2016, lch. 17)

Cosaint a chinntiú – Treoirlínte an Aontais Eorpaigh maidir le Cosantóirí Chearta an Duine, Comhairle an Aontais Eorpaigh (Gnóthaí Eachtracha), 2008

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim airgeadais maidir leis an daonlathas agus ceart an duine ar fud an domhain (IO L 77, 15.3.2014, lgh. 85-94).

Nuashonraithe 28.07.2017