Boinn agus comharthaí atá cosúil le monaí euro

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 2182/2004 maidir le boinn agus comharthaí atá cosúil le monaí euro

CAD É IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 21 Nollaig 2004.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 2182/2004 ón gComhairle an 6 Nollaig 2004 maidir le boinn agus comharthaí cosúil le monaí euro (IO L 373, 21.12.2004, lgh 1-6)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 2182/2004 a ionchorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 02.02.2017