Creidiúnú agus faireachas margaidh

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 — ina leagtar síos na ceanglais maidir le creidiúnú agus faireachas margaidh a bhaineann le margaíocht táirgí

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta

Faireachas margaidh agus rialuithe allmhairithe AE

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2010.

CÚLRA

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Marcáil CE: marcáil a úsáideann monaróirí chun a chur in iúl go gcloíonn an t-earra le caighdeáin chomhréireachta dlíthiúla AE.

Comhlacht um measúnú comhréireachta: comhlacht a dhéanann gníomhaíochtaí ina n-áirítear calabrú, tástáil, deimhniú agus cigireacht.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 ina leagtar amach na ceanglais i dtaca le creidiúnú agus faireachas margaidh a bhaineann le margaíocht táirgí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 (IO L 218, 13.8.2008, lgh. 30-47)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (IO L 11, 15.1.2002, lgh. 4-17)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2001/95/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Cinneadh Uimh. 768/2008/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le creat coiteann le haghaidh margaíocht táirgí, agus lena n-aisghairtear Cinneadh 93/465/CEE ón gComhairle (IO L 218, 13.8.2008, lgh. 82-128)

Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 ina leagtar síos na nósanna imeachta a bhaineann le rialacha teicniúla náisiúnta áirithe a chur i bhfeidhm ar tháirgí a ndéantar margaíocht dhlíthiúil orthu i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 3052/95/CE (IO L 218, 13.8.2008, lgh. 21-29)

Nuashonraithe 14.02.2017