Cúnamh frithpháirteach in ábhair choiriúla idir tíortha AE

 

ACHOIMRE AR:

An Coinbhinsiún um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir tíortha AE

Gníomh ón gComhairle lena mbunaítear an Coinbhinsiún um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir tíortha AE

CAD IS AIDHM LEIS AN GCOINBHINSIÚN AGUS LEIS AN NGNÍOMH?

Tá sé mar aidhm leis an gcoinbhinsiún cúnamh frithpháirteach a spreagadh agus a éascú idir údaráis bhreithiúnacha, údaráis phóilíneachta agus údaráis chustaim maidir le hábhair choiriúla agus feabhas a chur ar luas agus ar éifeachtacht an chomhair bhreithiúnaigh. Forlíontar leis Coinbhinsiún Chomhairle na Eorpa 1959 maidir le Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla agus a Phrótacal 1978.

Faomhtar leis an ngníomh an coinbhinsiún thar ceann AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Iarratais ar chúnamh frithpháirteach

Cineálacha sonracha cúnaimh fhrithpháirtigh

Teileachumarsáid a thascradh

Rialacha speisialta do thíortha AE áirithe

Tá rialacha speisialta i bhfeidhm maidir leis na cásanna seo a leanas:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN GHNÍMH AGUS AN CHOINBHINSIÚIN?

Tháinig an coinbhinsiún i bhfeidhm an 23 Lúnasa 2005.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Seachadtaí rialaithe: an teicníc lena gceadaítear coinsíneachtaí neamhdhleathacha nó amhrasacha drugaí, nó substaintí ionadacha dóibh, a ligean amach trí chríoch tíre amháin nó níos mó nó isteach i gcríoch tíre amháin nó níos mó, i bhfios dá n–údaráis inniúla agus faoina maoirseacht, chun daoine atá páirteach i gcoimisiún na gcionta a aithint.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Coinbhinsiún arna bhunú ag an gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh — Dearbhú ón gComhairle maidir le hAirteagal 10(9) — Dearbhú ón Ríocht Aontaithe (1) maidir le hAirteagal 20 (IO C 197, 12.7.2000, lgh. 3-23)

Gníomh ón gComhairle an 29 Bealtaine 2000 lena mbunaítear i gcomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach an Coinbhinsiún maidir le Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh (IO C 197, 12.7.2000, lgh. 1-2)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Prótacal arna bhunú ag an gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach an Coinbhinsiún maidir le Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh (IO C 326, 21.11.2001, lgh. 2-8)

Teachtaireacht ó Ard-Rúnaí an Aontais Eorpaigh faoi Airteagal 30(2) den Choinbhinsiún, arna bhunú ag an gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh (IO C 197, 12.7.2000, lch. 24)

Nuashonraithe 10.09.2018(1) Tharraing an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas Eorpach agus tá sí ina tríú tír (tír nach tír den Aontas Eorpach í) ó bhí an 1 Feabhra 2020 ann.