Praghsanna ar tháirgí tomhaltóirí a chur in iúl

 

ACHOIMRE AR:

Rialacha Threoir 98/6/CE i dtaca le praghsanna táirgí a dhíoltar le tomhaltóirí a chur in iúl

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Éilítear léi go ndéanfar praghas díola agus praghas aonaid na dtáirgí uile a tháirgeann trádálaithe do thomhaltóirí a thaispeáint go soiléir d’fhonn feabhas a chur ar fhaisnéis do thomhaltóirí agus comparáidí praghais a chumasú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór an praghas díola agus an praghas aonaid a thaispeáint ar bhealach atá gan débhrí, inaitheanta go héasca agus inléite go soiléir do na táirgí uile a thairgeann trádálaithe do thomhaltóirí (ciallaíonn “gan débhrí” an praghas deiridh lena n-áirítear cáin bhreisluacha agus gan cáin eile).

Ní gá an praghas aonaid a thaispeáint más ionann agus an praghas díola é.

Mar sin féin, féadfaidh tíortha an Aontais Eorpaigh (AE) a chinneadh gan an riail seo a chur i bhfeidhm:

Maidir le táirgí a dhíoltar i mbulc, ní gá ach an praghas aonaid a thaispeáint.

Ní mór d’fhógraíocht ar bith a luann an praghas díola an praghas aonaid a thaispeáint freisin.

Féadfaidh tíortha AE:

Bhí foráil sa treoir do thréimhse idirthréimhseach nach raibh gnóthais bheaga miondíola le bheith faoi réir na hoibleagáide chun praghas aonaid na dtáirgí seachas iad siúd a dhíoltar i mbulc a thaispeáint.

Ní mór do thíortha AE:

Leis an treoir seo rinneadh Treoir 79/581/CEE (praghsanna earra bia) agus Treoir 88/314/CEE (praghsanna táirgí neamhbhia) a aisghairm le feidhm ón 18 Márta 2000.

Sa bhliain 2006, d’eisigh an Coimisiún Eorpach teachtaireacht lenar scrúdaíodh an chaoi inar chuir tíortha AE an treoir i bhfeidhm agus lenar lorgaíodh tuairimí na bpáirtithe leasmhara.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 18 Márta 1998. Bhí sí le corprú sa dlí náisiúnta ag tíortha AE faoin 18 Márta 2000.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 98/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 1998 maidir le cosaint tomhaltóirí ó thaobh praghsanna táirgí a chur in iúl do thomhaltóirí (IO L 80, 18.3.1998, lgh. 27-31

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa maidir le cur chun feidhme Threoir 1998/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 1998 maidir le cosaint tomhaltóirí ó thaobh praghsanna táirgí a chur in iúl do thomhaltóirí (COM(2006) 325 final, 21.6.2006)

Nuashonraithe 16.08.2016