Taisteal láneagraithe (go dtí 2018)

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 90/314/CEE maidir le taisteal láneagraithe, saoire láneagraithe agus turais láneagraithe

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Is éard is taisteal láneagraithe ann comhcheangal dhá chineál éagsúla ar a laghad de sheirbhísí taistil (iompar, cóiríocht nó seirbhísí eile do thurasóirí) a chomhlíonann an dá choinníoll seo a leanas:

Faisnéis do thomhaltóirí

Athruithe ar an gconradh

Cealú nó mainneachtain an conradh a chomhlíonadh

Rialacha úra ó mí Iúil 2018 ar aghaidh

Déanfar Treoir 90/314/CEE a aisghairm le Treoir (AE) 2015/2302 agus cuirfear an treoir sin ina hionad ón 1 Iúil 2018. Leis an treoir úr, méadófar an chosaint thar na saoirí láneagraithe traidisiúnta arna n-eagrú ag oibreoirí turas. Tabharfar cosaint leis an treoir úr do thomhaltóirí a chuirfidh cineálacha eile taistil chomhcheangailte in áirithe, e.g. comhcheangal eitilte agus óstáin nó carrchíosa a chuirfear le chéile ar shuíomh gréasáin.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 18 Meitheamh 1990. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 31 Nollaig 1992

CÚLRA

Tuilleadh faisnéise:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Force majeure: cás nach féidir a thuar nó, má thuartar é, tá sé róláidir lena chur faoi smacht, i.e. ní féidir é a sheachaint trí chúram ceart a fheidhmiú, amhail tubaiste nádúrtha.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 90/314/CEE ón gComhairle an 13 Meitheamh 1990 maidir le taisteal láneagraithe, saoire láneagraithe agus turais láneagraithe (IO L 158, 23.6.1990, lgh. 59–64)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2005 maidir le cleachtais tráchtála éagóracha gnó le tomhaltóir sa mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Treoir 84/450/CEE ón gComhairle, Treoir 97/7/CE, Treoir 98/27/CE agus Treoir 2002/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (“Treoir maidir le Cleachtais Tráchtála Éagóracha”) (IO L 149, 11.6.2005, lgh. 22-39)

Treoir (AE) Uimh. 2015/2302 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le taisteal láneagraithe agus socruithe taistil bainteacha, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 90/314/CEE ón gComhairle (IO L 326, 11.12.2015, lgh. 1-33)

Nuashonraithe 27.03.2017