Fógraíocht mhíthreorach agus chomparáideach

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2006/114/CE maidir le fógraíocht mhíthreorach agus chomparáideach

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Féachann sé le trádálaithe a chosaint i gcoinne fógraíocht mhíthreorach ó ghnóthaí eile (i.e. idir-ghnólachtaí), atá coibhéiseach le cleachtas tráchtála éagórach. Chun na críche sin, cinneann sé na coinníollacha faoina bhfuil fógraíocht chomparáideach ceadaithe.

PRÍOMHPHOINTÍ

Fógraíocht mhíthreorach

Tá cosc ar fhógraí a chuireann amú na daoine a fhaigheann iad nó a d’fhéadfadh iad a chur amú. D’fhéadfadh cineál míthreorach na bhfógraí sin tionchar a imirt ar iompraíocht eacnamaíoch na dtomhaltóirí agus na dtrádálaithe nó d’fhéadfadh siad dochar a dhéanamh d’iomaitheoir.

Braitheann an cineál míthreorach a bhaineann le fógraí ar shraith critéar:

Fógraíocht chomparáideach

Déanann an fhógraíocht chomparáideach tagairt d’iomaitheoir nó d’earraí nó do sheirbhísí iomaíocha go sainráite nó go hintuigthe.

Ní cheadaítear an cineál sin fógraíochta ach amháin nuair nach bhfuil sé míthreorach. Féadfar modh dlisteanach chun tomhaltóirí a chur ar an eolas maidir le céard atá chun a leasa féin a bheith i gceist leis sin. Go sonrach mar sin, maidir leis na comparáidí, ba cheart:

Cúlárach

Ní mór don Aontas Eorpach (AE) a áirithiú go bhféadfaidh na daoine sin nó na heagraíochtaí sin a bhfuil leas dlisteanach acu cás cúirte nó achomharc riaracháin a thabhairt i gcoinne fógraíocht aindleathach;

Mar sin, ní foláir do chúirteanna nó do chomhlachtaí riaracháin ó thíortha AE a bheith ábalta:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá an treoir i bhfeidhm ón 12 Nollaig 2007. Leis an treoir seo, aisghairtear agus déantar códúchán ar Threoir 84/450/CEE, a raibh ar thíortha AE í a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 1 Deireadh Fómhair 1986.

CÚLRA

Tuilleadh faisnéise:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2006/114/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le fógraíocht mhíthreorach agus chomparáideach (leagan códaithe) (IO L 376, 27.12.2006, lgh. 21-27)

Nuashonraithe 24.10.2016