Cosaint screamhuisce i gcoinne truaillithe

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2006/118/CE maidir le cosaint screamhuisce i gcoinne truaillithe agus meathlaithe (An Treoir maidir le Screamhuisce)

CAD É IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Áirítear sa treoir:

Stádas ceimiceach screamhuisce

Meastar go bhfuil dea-stádas ceimiceach ag screamhuisce:

Láithreacht truailleán i screamhuisce

Scaoileadh truailleán a chosc agus a theorannú

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 16 Eanáir 2007. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 16 Eanáir 2009.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2006/118/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le cosaint screamhuisce i gcoinne truaillithe agus meathlaithe (IO L 372, 27.12.2006, lgh. 19-31).

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2006/118/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉAD GAOLMHAR

Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat i gcomhair gnímh ag an gComhphobal sa réimse a bhaineann le beartas uisce (IO L 327, 22.12.2000, lgh. 1-73)

Féach an leagan comhdhlúite

Nuashonraithe 01.03.2017