Uisce óil — caighdeáin cháilíochta riachtanacha

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 98/83/CE — maidir le cáilíocht uisce atá ceaptha le hól ag daoine

CAD IS AIDHM LEIS TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sé i bhfeidhm ón 25 Nollaig 1998. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 25 Nollaig 2000.

FORBAIRT GHAOLMHAR

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Uisce lena ól ag an duine: uisce ina riocht bunaidh nó i ndiaidh cóireála atá ceaptha lena ól, le haghaidh cócaireachta, le haghaidh bia a ullmhú agus chun críche baile eile. Féadfar é a sholáthar ó sconna, ó thancaer, ó bhuidéal nó ó ghabhdán.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 98/83/CE ón gComhairle an 3 Samhain 1998 maidir le cáilíocht uisce atá ceaptha le hól ag daoine (IO L 330, 5.12.1998, lgh. 32-54)

Rinneadh leasuithe leanúnacha ar Threoir 98/83/CE a chorprú isteach sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 20.02.2017