An ról atá ag zúnna i gcaomhnú na bithéagsúlachta

ACHOIMRE AR:

Treoir 1999/22/CE maidir le hainmhithe fiáine a choinneáil i zúnna

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Coinníollacha

Ceanglaítear sa treoir ar thíortha AE bearta a dhéanamh maidir le ceadúnais a dheonú agus maidir le cigireacht rialta a dhéanamh ar zúnna lena sheiceáil go bhfuil na coinníollacha a theastaíonn dá ndeonú á gcomhlíonadh.

Chun ceadúnas oibríochta a fháil, ní mór do zúnna:

Ceadúnú agus cigireacht

Dea-chleachtais

In 2015, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach an doiciméad dea-chleachtas i leith threoir AE maidir le zúnna. Tá sé sin deartha chun cuidiú le tíortha AE cloí le ceanglais na treorach trí bhíthin taithí agus dea-chleachtas a chomhroinnt.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 9 Aibreán 1999. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 9 Aibreán 2002.

GNÍOMH

Treoir 1999/22/CE ón gComhairle an 29 Márta 1999 maidir le hainmhithe fiáine a choinneáil i zúnna (IO L 94, 9.4.1999, lgh. 24-26)

Nuashonraithe 06.06.2016