Baint agus diúscairt suiteálacha ola agus gáis as úsáid amach ón gcósta

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht (COIM(98) 49 leagan deireanach – baint agus diúscairt suiteálacha ola agus gáis as úsáid amach ón gcósta

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT?

Tá sé d’aidhm ag an gCoimisiún Eorpach an comhshaol a chosaint trí laghdú a dhéanamh ar thruailliú ó shuiteálacha ola agus gáis as úsáid amach ón gcósta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Níl comhchreat dlíthiúil sonrach ar bith sa réimse seo, áfach. Ina theannta sin, ní phléitear sna Coinbhinsiúin sin ach caighdeáin íosta. Féadfaidh tíortha aonair coinníollacha níos doichte a fhorchur.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa maidir le baint agus diúscairt suiteálacha ola agus gáis as úsáid amach ón gcósta (COIM(98) 49 leagan deireanach, 18.2.1998)

Nuashonraithe 23.02.2017