Truailliú uisce ó fhoinsí talmhaíochta a chomhrac

Tá an t-uisce glan ríthábhachtach do shláinte an duine agus d’éiceachórais nádúrtha. Mar sin, dírítear ar cháilíocht an uisce a chinntiú mar ghné thábhachtach de bheartas comhshaoil an Aontais Eorpaigh (AE). Tá an Treoir Níotráití 1991 ar cheann de na chéad míreanna reachtaíochta AE in aghaidh an truaillithe.

GNÍOMH

Treoir 91/676/CEE ón gComhairle an 12 Nollaig 1991 maidir le huiscí a chosaint ar thruailliú níotráití ó fhoinsí talmhaíochta

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Féachtar leis an treoir truailliú uisce ó níotráití, a úsáidtear chun críocha talmhaíochta, a laghdú, agus truailliú breise a chosc. Baineann an treoir go mór le beartais AE eile a théann i ngleic le cáilíocht an aeir agus an uisce, le hathrú aeráide agus leis an talmhaíocht.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór do na tíortha AE:

Foilsíonn an Coimisiún Eorpach tuarascáil gach 4 bliana atá bunaithe ar an bhfaisnéis náisiúnta a seoltar chuige.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Ón 19 Nollaig 1991 ar aghaidh.

CÚLRA

Is cothaitheach ríthábhachtach í an nítrigin agus cabhraíonn sí le plandaí agus le barra fás. Ach déanann cionta arda nítrigine dochar do dhaoine agus don nádúr agus is féidir le níotráití a úsáidtear i leasacháin orgánacha agus i leasacháin cheimiceacha cur go mór leis an truailliú uisce. An fheirmeoireacht is cúis le breis is 50 % den nítrigin iomlán a théann isteach in uiscí dromchla.

Tuilleadh faisnéise:

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 91/676/CEE

19.12.1991

19.12.1993

IO L 375, 31.12.1991, lgh. 1-8

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003

20.11.2003

-

IO L 284, 31.10.2003, lgh. 1-53

Rialachán (CE) Uimh. 1137/2008

11.12.2008

-

IO L 311, 21.11.2008, lgh. 1-54

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar an Treoir 91/676/CEE. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa maidir le cur i bhfeidhm na Treorach 91/676/CEE ón gComhairle maidir le huiscí a chosaint ar thruailliú níotráití ó fhoinsí talmhaíochta bunaithe ar thuarascálacha Ballstáit don tréimhse 2008-2011 (COM(2013) 683 final an 4.10.2013).

Nuashonraithe 08.09.2015