Aireagáin Bhiteicneolaíocha: cosaint dlí

ACHOIMRE AR:

Threoir 98/44/CE — cosaint dlí aireagán biteicneolaíoch

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Déantar dlíthe náisiúnta na bpaitinní maidir le haireagáin bhiteicneolaíocha a chomhchuibhiú léi.

Sonraítear na haireagáin sin inti is féidir a phaitinniú ar fhorais eiticiúla agus iad siúd nach féidir.

PRÍOMHPHOINTÍ

In 2012, bhunaigh an Coimisiún Eorpach grúpa saineolaithe chun imscrúdú a dhéanamh ar fhorbairt theicniúil agus impleachtaí dhlí na bpaitinní sa réimse biteicneolaíochta agus innealtóireachta géinití. Cuidíonn an grúpa leis an gCoimisiún lena oibleagáidí tuairiscithe faoi Threoir 98/44/CE.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 30 Iúil 1998. Bhí sí le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 30 Iúil 2000. Sa lá atá inniu ann, tá na rialacha curtha i bhfeidhm sa reachtaíocht i ngach tír AE.

CÚLRA

Cosaint aireagán biteicneolaíoch

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Ábhar bitheolaíoch: ábhar ar bith ina bhfuil faisnéis ghéiniteach agus atá ábalta é féin a atáirgeadh nó is féidir a atáirgeadh i gcóras bitheolaíoch.

* Próiseas bitheolaíoch: tá próiseas le haghaidh plandaí agus ainmhithe a tháirgeadh ina phróiseas bitheolaíoch go bunúsach má tá sé cuimsithe go hiomlán d’fheiniméain nádúrtha amhail crosáil nó roghnú.

GNÍOMH

Treoir 98/44/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 1998 maidir le cosaint dlí aireagán biteicneolaíocha (IO L 213, 30.7.1998, lgh. 13-21)

Nuashonraithe 21.03.2016