Grúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CEE) Uimh. 2137/85 – an Ghrúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór GELE a bhunú de réir na rialacha a bhfuil cur síos déanta orthu thíos.

Feidhm

Is é is aidhm leis an ngrúpáil gníomhaíochtaí eacnamaíocha a cuid baill a éascú nó a fhorbairt trí acmhainní, gníomhaíochtaí nó scileanna a chomhthiomsú. Leis sin beartaítear torthaí níos fearr a tháirgeadh le hais mar a dhéanfaí i gcás ina mbeadh na baill ag gníomhú ina n-aonar.

Cruthú

Fostaithe

Ní féidir le GELE níos mó ná 500 duine a fhostú.

Foilsiú an chruthaithe agus a dhíscaoilte

Nuair a dhéantar grúpáil a chruthú nó a dhíscaoileadh, ní mór fógra a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Seoladh oifigiúil

Ní mór do sheoladh oifigiúil grúpála a bheith laistigh de AE. Féadfar é a aistriú ó thír AE amháin go tír eile faoi réir coinníollacha áirithe.

Cearta vótála agus orgáin

Tá 1 vóta amháin ag gach ball de GELE, cé go bhféadfadh a conradh bunaithe níos mó ná 1 vóta a thabhairt do bhaill áirithe ar an gcoinníoll nach bhfuil móramh na vótaí ag aon 1 bhall. Liostaítear sa rialachán na cinntí sin a dteastaíonn aontoilíocht ina leith.

Ní mór do GELE 2 orgán ar a laghad a bheith aici:

Déanann na bainisteoirí ionadaíocht agus cuireann siad an GELE faoi cheangal ina cuid déileálacha le tríú páirtithe i gcás nach mbíonn a gcuid gníomhartha laistigh de nithe na grúpála.

Brabúis

Níl sé beartaithe gur chóir don ghrúpáil brabús a dhéanamh di féin. Measfar gurb ionann brabúis GELE agus brabúis a cuid baill agus déanfar é a leithroinnt de réir an chlásail ábhartha sa chonradh nó, i gcas mainneachtana clásail den sórt sin, i scaireanna cothroma. Ní bheidh brabúis nó caillteanais GELE inchánach ach amháin i lámha a cuid baill.

Dliteanas comhpháirteach agus leithleach neamhtheorannaithe

Mar frithbheart maidir leis an tsaoirse chonarthach atá mar bhunús den GELE agus toisc nach gceanglaítear ar bhaill íosmhéid caipitil a sholáthar, tá dliteanas comhpháirteach agus leithleach neamhtheorannaithe ag gach ball dá gcuid fiacha.

CÚLRA

Comhlíontar leis an an rialachán seo angá atá le forbairt chomhchuibhithe gníomhaíochta geilleagraí ar fud AE agus ar bhunú margaidh aonair ina dtairgfear coinníollacha atá ar aon dul leo siúd a bheadh i margadh náisiúnta.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CEE) Uimh. 2137/85 ón gComhairle an 25 Iúil 1985 maidir leis an nGrúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch (GELE) (IO L 199, 31.7.1985, lgh. 1–9)

Nuashonraithe 20.06.2016