Coiste AE um Beartas Eacnamaíoch

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2000/604/CE ón gComhairle — comhdhéanamh agus reachtanna an Choiste um Beartas Eacnamaíoch

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Obair an choiste

Comhdhéanamh agus feidhmiú

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tá sé i bhfeidhm ón 12 Deireadh Fómhair 2000.

CÚLRA

Tuilleadh faisnéise:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2000/604/EC ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2000 maidir le comhdhéanamh agus reachtanna an Choiste um Beartas Eacnamaíoch (IO L 257, 11.10.2000, lgh. 28-31)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2000/604/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 11.04.2017