Rún ón gComhairle Eorpach maidir le comhordú na mbeartas eacnamaíoch

 

ACHOIMRE AR:

Rún ón gComhairle Eorpach maidir le comhordú na mbeartas eacnamaíoch in AEA

CAD IS AIDHM LEIS AN RÚN?

PRÍOMHPHOINTÍ

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rún ón gComhairle Eorpach an 13 Nollaig 1997 maidir le comhordú na mbeartas eacnamaíoch i gcéim 3 de AEA agus ar Airteagail Chonartha 109 agus 109b de Chonradh CE (IO C 35, 2.2.1998, lgh. 1–4)

Nuashonraithe 21.02.2017(1) Tharraing an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas Eorpach agus tá sí ina tríú tír (tír nach tír den Aontas Eorpach í) ó bhí an 1 Feabhra 2020 ann.