Faireachas ar bheartais bhuiséadacha

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 — an faireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

An Seimeastar Eorpach maidir le comhordú beartas eacnamaíoch

Cuspóirí buiséadacha meántéarmacha

Faireachas iltaobhach; cláir chobhsaíochta agus cláir um chóineasú

Scrúdú ar na cláir chobhsaíochta agus na cláir um chóineasú

Easnamh iomarcach a sheachaint: an sásra luathrabhaidh

Treoir ón gCoimisiún Eorpach

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Iúil 1998.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 an 7 Iúil 1997 maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú (IO L 209, 2.8.1997, lgh. 1–5)

Rinneadh na leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 a chorprú isteach sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1173/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le faireachas buiséadach a fhorfheidhmiú go héifeachtach sa limistéar euro (IO L 306, 23.11.2011, lgh. 1–7)

Rialachán (AE) Uimh. 1174/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le bearta forfheidhmiúcháin chun míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha sa limistéar euro a cheartú (IO L 306, 23.11.2011, lgh. 8–11)

Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú (IO L 306, 23.11.2011, lgh. 25–32)

Rialachán (AE) Uimh. 1177/2011 ón gComhairle an 8 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1467/97 maidir le cur i bhfeidhm nós imeachta um easnamh iomarcach a ghéarú agus a shoiléiriú (IO L 306, 23.11.2011, lgh. 33–40)

Treoir 2011/85/AE ón gComhairle an 8 Samhain 2011 maidir leis na ceanglais do chreata buiséadacha thíortha AE (IO L 306, 23.11.2011, lgh. 41–47).

Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le neartú ar an bhfaireachas eacnamaíoch agus buiséadach ar Bhallstáit sa limistéar euro a bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht airgeadais (IO L 140, 27.5.2013, lgh. 1–10)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 473/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le forálacha coiteanna le haghaidh faireacháin agus measúnaithe ar dhréachtphleananna buiséadacha agus lena n-áirítear easnamh iomarcach na mBallstát sa limistéar euro a cheartú IO L 140, 27.5.2013, lgh. 11–23)

Cumarsáid ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an mBanc Ceannais Eorpach, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na Réigiún agus chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta —Ag baint an leas is fearr as solúbthacht laistigh de na rialacha reatha maidir leis an gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis (COM(2015) 12 final, 13.1.2015)

Nuashonraithe 18.04.2017