An margadh inmheánach agus Státchabhair — seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí d’iarnród agus de bhóthar

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 maidir le seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí d’iarnród agus de bhóthar

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Leagtar amach leis an oibleagáid seirbhíse poiblí:

Raon feidhme

Tá feidhm ag an rialachán maidir le seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí de bhus agus d’iarnród. Féadfaidh tíortha AE, áfach, é a chur i bhfeidhm maidir le hiompar poiblí do phaisinéirí d’uiscebhealaí intíre agus d’uiscí farraigí náisiúnta.

Conarthaí seirbhíse poiblí agus rialacha ginearálta

Conarthaí seirbhíse poiblí a dhámhachtain

Conarthaí seirbhíse poiblí san earnáil iarnróid

Leasaíodh an rialachán seo le Rialachán (AE) 2016/2338 trí phrionsabal na dámhachtana iomaíche a thabhairt isteach le haghaidh conarthaí seirbhíse poiblí san earnáil iarnróid chomh maith, a fágadh amuigh roimhe seo. Bhí idirthréimhsí fada ceadaithe, chun go mbeadh údaráis agus oibreoirí ábalta oiriúnú do na rialacha nua.

Is féidir conarthaí iarnróid a dhámhachtain go díreach fós i gcúinsí eisceachtúla agus dea-shainithe, sna cásanna seo a leanas go sonrach:

Idirthréimhse

Ní bheifear ábalta dámhachtainí neamhchoinníollacha díreacha maidir le conarthaí seirbhíse poiblí d’iarnród a dhéanamh a thuilleadh ón 25 Nollaig 2023 ar aghaidh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 3 Nollaig 2009, ach amháin Airteagal 5 maidir le conarthaí seirbhíse poiblí a dhámhachtain, a bheidh i bhfeidhm ón 3 Nollaig 2019.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí d’iarnród agus de bhóthar agus lena n–aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1191/69 ón gComhairle agus Rialachán Uimh. 1107/70 ón gComhairle (IO L 315, 3.12.2007, lgh. 1-13)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le dámhachtain conarthaí lamháltais (IO L 94, 28.3.2014, lgh. 1-64)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí lena n–aisghairtear Treoir 2004/18/CE (IO L 94, 28.3.2014, lgh. 65-242)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2014/25/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar eintiteas a oibríonn sna hearnálacha uisce, fuinnimh, iompair agus seirbhísí poist agus lena n–aisghairtear Treoir 2004/17/CE (IO L 94, 28.3.2014, lgh. 243-374)

Féach an leagan comhdhlúite.

Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le treoirlíne forléiriúcháin a bhaineann le Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí d’iarnród agus de bhóthar (IO C 92, 29.3.2014, lgh. 1-21)

Nuashonraithe 01.10.2019