Muirir fánaíochta laistigh den Aontas Eorpach

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 — maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh de AE

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Iúil 2012.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (athmhúnlú) (IO L 172, 30.6.2012, lgh. 10-35)

Rinneadh na leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) 2016/2286 ón gCoimisiún an 15 Nollaig 2016 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur i bhfeidhm bheartas na húsáide córa agus maidir leis an modheolaíocht chun measúnú a dhéanamh ar an inbhuanaitheacht um dheireadh a chur le formhuirir fánaíochta miondíola agus ar an iarratas a chuirfidh soláthraí fánaíochta isteach chun críocha an mheasúnaithe sin (IO L 344, 17.12.2016, lgh. 46-62)

Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (IO L 310, 26.11.2015, lgh. 1 -18)

Nuashonraithe 08.02.2018