Seirbhísí láimhseála ar an talamh ag aerfoirt an Chomhphobail

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 96/67/CE maidir le rochtain ar an margadh láimhseála ar an talamh ag aerfoirt Chomhphobail

CAD É AIDHM NA TREORACH?

An láimhseáil ar an talamh* cuimsítear le seirbhísí ag aerfoirt an Aontais Eorpaigh(AE) ina bhfuil rochtain á deonú iad siúd a chuireann ar chumas aerlínte gníomhaíochtaí aeriompair a dhéanamh (treoir aerinnealta, glanadh, athbhreoslú, seirbhísí bagáiste, etc.).

Baineann an treoir le gach aerfort AE atá oscailte do thrácht tráchtála nach lú ná 2 mhilliún gluaiseacht paisinéirí nó 50,000 tonna lasta a dtrácht bliantúil.

PRÍOMHPHOINTÍ

Comhlacht bainistíochta aerfoirt*, an t-úsáideoir aerfoirt* nó an soláthróir seirbhísí láimhseála ar an talamh* ní mór dóibh, faoi mhaoirseacht an iniúchóra ainmnithe, cuntais a ngníomhaíochtaí láimhseála ar an talamh a scaradh go docht ó chuntais a ngníomhaíochtaí eile.

I gcomhthreo leis sin, ní mór don tír AE:

CÉN UAIR A MBEIDH TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 14 Samhain 1996 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 25 Deireadh Fómhair 1997.

CÚLRA

Rinne an treoir seo foráil do sceideal cur chun feidhme de réir a chéile de réir an raibh seirbhísí féin-láimhseála nó seirbhísí láimhseála tríú páirtí i gceist. Ón 1 Eanáir 2001, beidh feidhm ag an treoir maidir le haon aerfort atá suite ar chríoch tíre AE nach lú ná 2 mhilliún gluaiseacht paisinéirí nó 50,000 tonna lasta an trácht bliantúil.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Clúdaíonn an láimhseáil ar an talamh réimse leathan seirbhísí a theastaíonn ó aerlínte chun eitiltí a oibriú Cuimsítear leis na seirbhísí sin réimsí amhail cothabháil, breosla agus láimhseáil lasta. Clúdaítear le láimhseáil ar an talamh seirbhísí amhail seiceáil isteach paisinéirí, lónadóireacht, láimhseáil agus iompar bagáiste laistigh den aerfort féin.
Comhlacht bainistíochta aerfoirt: an comhlacht atá freagrach as bonneagair aerfoirt a riaradh agus a bhainistiú agus as maoirseacht agus comhordú a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí a dhéanann oibreoirí éagsúla.
Úsáideoir aerfoirt: duine nádúrtha nó dlítheanach a iompraíonn paisinéirí, post nó lasta ar aer.
Soláthróir seirbhísí láimhseála ar an talamh: duine nádúrtha nó dlítheanach a sholáthraíonn catagóir amháin nó níos mó do thríú páirtithe maidir le seirbhísí láimhseála ar an talamh.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 96/67/CE ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 1996 maidir le rochtain ar an margadh láimhseála ar an talamh ag aerfoirt Chomhphobail (IO L 272, 25.10.1996, lgh. 36-45)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 96/67/CE ón gComhairle a chorprú sa bhunthéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 28.02.2020