Seirbhísí cumarsáide ar phraghas réasúnta - cearta na n-úsáideoirí

Déanann an tAontas Eorpach (AE) iarracht íos-sraith seirbhísí cumarsáide leictreonaí d’ardchaighdeán a chinntiú, a mbíonn rochtain orthu ag úsáideoirí ar phraghas réasúnta, agus an saobhadh margaidh á íoslaghdú.

GNÍOMH

Treoir 2002/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Márta 2002 maidir le seirbhís uilíoch agus le cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí (An Treoir um Sheirbhís Uilíoch).

ACHOIMRE

Déanann an tAontas Eorpach (AE) iarracht íos-sraith seirbhísí cumarsáide leictreonaí d’ardchaighdeán a chinntiú, a mbíonn rochtain orthu ag úsáideoirí ar phraghas réasúnta, agus an saobhadh margaidh á íoslaghdú.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Cinntítear leis an “treoir um sheirbhís uilíoch” go gcuirtear rialacha sonracha i bhfeidhm maidir le seirbhísí cumarsáide leictreonaí a chur ar fáil in AE. Sa chomhthéacs seo:

PRÍOMHPHOINTÍ

Oibleagáidí seirbhíse uilíche

Bíonn ar na tíortha AE a chinntiú:

Chun na glanchostais a sheachchur, a thabhaíonn soláthraithe seirbhíse as seirbhís uilíoch a chur ar fáil (rud nach bhfuil brabúsach i gcónaí), féadfaidh tíortha AE sásraí a thabhairt isteach chun iad a chúiteamh.

Leasanna agus cearta na n-úsáideoirí

Ní mór faisnéis a thabhairt do thomhaltóirí chun a chur ar a gcumas tuiscint a fháil ar na seirbhísí a liostálann siad dóibh. Ní mór do chonarthaí: (i) faisnéis a chur ar fáil faoi íoschaighdeáin cháilíocht seirbhíse agus faoi chúiteamh agus aisíocaíochtaí mura mbaintear na leibhéil sin amach, (ii) a shonrú go bhfuil an ceart acu bheith liostaithe in eolaithe teileafóin a chuirtear ar fáil do shíntiúsóirí (iii) faisnéis shoiléir a chur ar fáil faoi chritéir cháilitheacha na dtairiscintí fógraíochta.

Ceadaítear na nithe seo a leanas faoin treoir freisin:

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Ón 24 Feabhra 2002 ar aghaidh.

CÚLRA

Is cuid den phacáiste AE um athchóiriú teileachumarsáide an treoir seo, a chuimsíonn ceithre threoir eile (an chreat-treoir, an treoir um rochtain, an treoir um údarú agus an treoir um príobháideachas agus cumarsáid leictreonach, mar aon leis an rialachán lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC).

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh, agus an láithreán gréasáin “ An Eoraip Agatsa ” (“Your Europe”).

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2002/22/CE

24.4.2002

24.7.2003

IO L 108, 24.4.2002, lgh. 51-77

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2009/136/CE

19.12.2009

25.5.2011

IO l 337, 18.12.2009, lgh. 11-36

Ceartúchán ar an Treoir 2009/136/CE

-

-

IO L 241, 10.9.2013, lgh. 9

Nuashonraithe 22.09.2015