Slándáil long agus saoráidí calafoirt

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 maidir le slándáil long agus saoráidí calafoirt a fheabhsú

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN SEO?

PRÍOMHPHOINTÍ

Iarmhairtí mar thoradh ar phaindéim COVID-19

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Iúil 2004.

CÚLRA

Le haghaidh faisnéise breise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Slándáil mhuirí: teaglaim beart coisctheach chun loingseoireacht agus saoráidí calafoirt a chosaint i gcoinne bagairtí gníomhartha neamhdhleathacha intinneacha.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Márta 2004 maidir le slándáil long agus saoráidí calafoirt a fheabhsú (IO L 129, 29.4.2004, lgh. 6-91)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 a ionchorprú i sa bhuntéacs. Ní de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2020/698 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 2020 lena leagtar síos bearta sonracha agus sealadacha i bhfianaise ráig COVID-19 i dtaca le deimhnithe, ceadúnais agus údaruithe áirithe a athnuachan nó síneadh a chur leo agus le cur ar athlá seiceálacha tréimhsiúla áirithe agus oiliúint thréimhsiúil áirithe i réimsí áirithe den reachtaíocht iompair (IO L 165, 27.5.2020, lgh. 10-24)

Treoir 2005/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le slándáil chalafoirt a fheabhsú (IO L 310, 25.11.2005, lgh. 28-39)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 08.07.2020