Dlíodóirí atá ag cleachtadh thar lear ar bhonn buan — rialacha AE

ACHOIMRE AR:

Treoir 98/5/CE — cleachtadh mar dhlíodóir ar bhonn buan i dtír AE eile seachas an tír ina bhfuarthas an cháilíocht

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Leis an treoir is féidir le dlíodóirí a cháilíonn i dtír AE amháin cleachtadh ar bhonn buan i dtír AE eile faoi theideal gairmiúil a dtíre dúchais. Tá feidhm ag an treoir maidir le náisiúnaigh AE, atá údaraithe chun cleachtadh faoin teideal gairmiúil “dlíodóir” , ach sínítear an córas freisin chuig gach náisiúnach de chuid thíortha an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch agus de chuid na hEilvéise.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceart chun cleachtadh

Réimsí gníomhaíochta

Seasamh cothrom

Comhchleachtas

Sa chás go gceadaíonn tír aíochta AE comhchleachtais, is féidir le dlíodóir amháin nó níos mó ar le grúpáil ina dtír dhúchais iad, dul i mbun a gcuid gníomhaíochtaí mar bhaill dá ngrúpáil sa tír aíochta.

Iompar gairmiúil

Ba chóir do dhlíodóirí a chleachtann ar bhonn buan i dtír AE eile cloí le rialacha um iompar gairmiúil na tíre aíochta, fiú má tá siad fós faoi réir dhualeolaíocht a dtír dúchais.

Nósanna imeachta araíonachta

Tá dlíodóirí a chleachtann faoi theideal gairmiúil a dtíre dúchais faoi réir nósanna imeachta araíonachta na tíre aíochta AE.

CÉN UAIR A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

An 14 Márta 1998. Bhí ar thíortha AE í a thrasuí ina reachtaíocht náisiúnta faoin 14 Márta 2000.

CÚLRA

D’fhéadfadh feidhm a bheith ag ionstraimí dlíthiúla AE eile maidir leis an ngairm dhlíthiúil. Baineann siad sin le:

GNÍOMH

Treoir 98/5/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 1998 chun cleachtas na gairme dlíodóra ar bhonn buan a éascú i mBallstát seachas an ceann ina bhfuarthas an cháilíocht (IO L 77, 14.3.1998, lgh. 36-43).

Rinneadh leasuithe leantacha ar Threoir 98/5/CE a chorprú sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha amháin atá an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 77/249/CEE ón gComhairle an 22 Márta 1977 chun cuidiú le cleachtadh éifeachtúil ag dlíodóirí saoirse seirbhís a sholáthar (IO L 78, 26.3.1977, lgh. 17-18). Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2005/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint (IO L 255, 30.9.2005, lgh. 22-142). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 28.10.2015