Stór focal coiteann don soláthar poiblí

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 2195/2002 maidir leis an Stór Focal Coiteann AE don Soláthar Poiblí

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 2195/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Samhain 2002 maidir leis an Stór Focal Coiteann don Soláthar Poiblí (CPV) (IO L 340, 16.12.2002, lgh. 1-562)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 2195/2002. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 2151/2003 ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2003 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2195/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an Stór Focal Coiteann don Soláthar Poiblí (CPV) (IO L 329, 17.12.2003, lgh. 1-270). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 451/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena mbunaítear aicmiú nua staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 ón gComhairle (IO L 145, 4.6.2008, lgh. 65-226). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 15.02.2016