Iarmhair lotnaidicídí i mbia daonna agus bia ainmhithe

Tá na bia-ábhair uile atá ceaptha d’ithe ag daoine nó ainmhithe san Aontas Eorpach (AE) faoi réir ag leibhéal uasta iarmhair de lotnaidicídí ina gcomhdhéanamh d’fhonn sláinte ainmhithe agus daoine a chosaint. Déanann dlí AE rialú ar na teorainneacha atá i bhfeidhm ar tháirgí bia éagsúla agus bunaíonn sé teorainn uasta atá infheidhme trí mhainneachtain.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Feabhra 2005 maidir le huasleibhéil iarmhair lotnaidicídí i mbia agus i mbeatha nó ar bhia agus ar bheatha, d’fhoinse ainmhithe plandaí agus ainmhithe agus lena leasaítear Treoir 91/414/CEE ón gComhairle.

ACHOIMRE

Tá na bia-ábhair uile atá ceaptha d’ithe ag daoine nó ainmhithe san Aontas Eorpach (AE) faoi réir ag leibhéal uasta iarmhair de lotnaidicídí ina gcomhdhéanamh d’fhonn sláinte ainmhithe agus daoine a chosaint. Déanann dlí AE rialú ar na teorainneacha atá i bhfeidhm ar tháirgí bia éagsúla agus bunaíonn sé teorainn uasta atá infheidhme trí mhainneachtain.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN SEO?

Leagtar amach ann na méideanna uasta d’iarmhair lotnaidicídí a cheadaítear i dtáirgí d’fhoinse ainmhithe nó glasraí atá ceaptha le hithe ag daoine nó ainmhithe. Áiríonn na leibhéil uasta iarmhair (MRLanna) seo, atá socraithe ag an gCoimisiún Eorpach, na nithe seo a leanas:

Is féidir na MRLanna do na barraí agus lotnaidicídí uile a aimsiú ar bhunachar sonraí MRL an Choimisiúin.

Na bia-ábhair atá cuimsithe

Cuimsíonn an dlí na táirgí uile atá ceaptha d’ithe ag daoine nó ainmnithe sa liosta ina Iarscríbhinn I.

Níl na táirgí seo faoi réir ag na teorainneacha socraithe má tá siad ceaptha do na nithe seo a leanas:

Eisceachtaí

Féadfaidh substaintí áirithe liostaithe atá ag an gCoimisiún (Iarscríbhinn VII) a bheith údaraithe fiú má sháraíonn siad a MRL, má shásaíonn siad na coinníollacha seo a leanas:

Measúnú sábháilteachta

Tá an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bhia (EFSA) freagrach as an measúnú sábháilteachta ar iarratais nua a chuirtear isteach ar MRLanna. Tá sé seo bunaithe ar a dtocsaineacht, na leibhéil uasta a bhfuiltear ag súil leo i mbia agus réimeanna bia na dtomhaltóirí. Bunaithe ar thuairim EFSA, eisíonn an Coimisiún rialachán chun MRL nua a bhunú nó chun ceann atá ann cheana a leasú nó a bhaint.

Sampláil

clár ag AE a dhéanann seiceáil, gach bliain, ar liosta aontaithe de tháirgí chun a gcomhlíonadh maidir le MRLanna lotnaidicídí a chinntiú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Ón 5 Aibreán 2005.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach suíomhanna gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh faoi leibhéil uasta iarmhair agus EFSA.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 396/2005

5.4.2005

-

IO L 70, 16.3.2005, lgh. 1-16

Rinneadh leasuithe agus ceartúcháin leantacha ar Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadúcháin amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán Cur Chun Feidhme an Choimisiúin (AE) Uimh. 400/2014 an 22 Aibreán 2014 maidir le clár rialaithe ilbhliantúil comhordaithe de chuid an Aontais do 2015, 2016 agus 2017 le comhlíonadh le leibhéil uasta iarmhair lotnaidicídí a chinntiú agus le measúnú a dhéanamh ar nochtadh tomhaltóirí d’iarmhair lotnaidicídí i mbia nó ar bhia agus beathú, d’fhoinse ainmhithe plandaí agus ainmhithe (IO L 119, 23.4.2014, lgh. 44-56).

Nuashonraithe 23.04.2015