Trádáil idirnáisiúnta i gceimiceáin ghuaiseacha (Coinbhinsiún Rotterdam)

 

ACHOIMRE AR:

Coinbhinsiún Rotterdam

Cinneadh 2003/106/CE maidir le faomhadh Choinbhinsiún Rotterdam

Cinneadh 2006/730/CE maidir le tabhairt i gcrích Choinbhinsiún Rotterdam

CAD IS AIDHM LEIS AN GCOINBHINSIÚN AGUS LEIS NA CINNTÍ?

PRÍOMHPHOINTÍ

Maidir leis an gcoinbhinsiún:

DÁTA TEACHT I BHFEIDHM

tháinig an coinbhinsiún i bhfeidhm an 24 Feabhra 2004.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Coinbhinsiún Rotterdam ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta (IO L 63, 6.3.2003, lgh. 29-47)

Cinneadh 2003/106/CE ón gComhairle an 19 Nollaig 2002 maidir le faomhadh, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Choinbhinsiún Rotterdam maidir leis an Nós Imeachta i dtaobh Toiliú Feasach a Chur in Iúl Roimh Ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta (IO L 63, 6.3.2003, lgh 27-28)

Cinneadh 2006/730/CE ón gComhairle an 25 Meán Fómhair 2006 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Choinbhinsiún Rotterdam maidir leis an Nós Imeachta i dtaobh Toiliú Feasach a Chur in Iúl Roimh Ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta (IO L 299, 28.10.2006, lgh. 23-25)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le honnmhairiú agus le hallmhairiú ceimiceán guaiseach (IO L 201, 27.7.2012, lgh. 60-106)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 06.08.2020