Aghaidh a thabhairt ar bhagairtí ó cheimiceáin (Coinbhinsiún Stócólm)

 

ACHOIMRE AR:

Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha

Cinneadh 2006/507/CE — Coinbhinsiún Stócólm a thabhairt i gcrích thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh

CAD IS AIDHM LEIS AN GCOINBHINSIÚN AGUS LEIS AN GCINNEADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Leis an gcoinbhinsiún éilítear an méid seo a leanas ar shínitheoirí:

Bunaítear leis an gcoinbhinsiún:

Féadfaidh aon sínitheoir aistarraingt ón gcoinbhinsiún, 3 bliana tar éis dó teacht i bhfeidhm, trí fhógra 1 bhliain a thabhairt i scríbhinn.

Tá a ghealltanais choinbhinsiúin á gcomhlíonadh ag an Aontas Eorpach tríd an méid a leanas a ghlacadh:

DÁTA THEACHT I BHFEIDHM

Tháinig an coinbhinsiún i bhfeidhm an 17 Bealtaine 2004.

CÚLRA

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Truailleáin orgánacha mharthanacha: substaintí ceimiceacha, a úsáidtear i lotnaidicídí agus i bpróisis thionsclaíocha. Bíonn siad gníomhach ar feadh blianta fada, scaipeann siad go forleathan, bithbhailíonn* siad agus dá réir sin cuireann siad sláinte an duine nó an comhshaol i mbaol.
Bithbhailiú: éirí tiubhaithe laistigh de choirp nithe beo.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha (IO L 209, 31.7.2006, lgh. 3-29)

Cinneadh 2006/507/CE ón gComhairle an 14 Deireadh Fómhair 2004 maidir le Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha a thabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh (IO L 209, 31.7.2006, lgh. 1-2)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha (athmhúnlú) (IO L 169, 25.6.2019, lgh. 45-77)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2019/1021 a chorprú sa bhunthéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite ach luach doiciméadach amháin.

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Ar athbhreithniú agus nuashonrú dhara Plean Forfheidhmithe an Aontais Eorpaigh de réir Airteagal 8 (4) de Rialachán Uimh. 850/2004 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha (COM(2018) 848 críochnaitheach, 4.1.2019)

An Prótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (IO L 81, 19.3.2004, lgh. 37-71)

Cinneadh 2004/259/CE ón gComhairle an 19 Feabhra 2004 maidir le cur i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha (IO L 81, 19.3.2004, lgh. 35-36)

Nuashonraithe 04.09.2020