Rialacha AE maidir le cógais tréidliachta a údarú, a allmhairiú agus a tháirgeadh

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2001/82/CE — an cód AE a bhaineann le táirgí íocshláinte tréidliachta

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar amach inti rialacha AE maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta* a údarú, a mhonarú, a mhaoirsiú, a dhíol, a dháileadh agus a úsáid.

Déanfar í a aisghairm le Rialachán (AE) 2019/6 agus cuirfear an Rialachán sin ina hionad an 28 Eanáir 2022.

PRÍOMHPHOINTÍ

Aisghairm

Déanfar Treoir 2001/82/CE a aisghairm le Rialachán (AE) 2019/6 agus cuirfear an rialachán sin ina hionad ón 28 Eanáir 2022.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 18 Nollaig 2001.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Táirgí íocshláinte tréidliachta: Substaint ar bith nó meascán substaintí ar bith chun galar in ainmhithe a chóireáil nó a chosc.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte tréidliachta (IO L 311, 28.11.2001, lgh. 1-66)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir Uimh. 2001/82/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉAD GAOLMHAR

Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n–aisghairtear Treoir 2001/82/CE (IO L 4, 7.1.2019, lgh. 43-167)

Nuashonraithe 07.07.2016