Trédhearcacht cinntí lena rialaítear praghsanna agus aisíoc táirgí míochaine i dtíortha AE

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 89/105/CEE a bhaineann le trédhearcacht na mbeart lena rialaítear praghsanna táirgí míochaine le húsáid ag an duine agus a bhaineann lena gcur faoi raon feidhme córais árachais sláinte náisiúnta

CAD É IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM LEIS AN TREOIR?

Tá sí i bhfeidhm ón 27 Nollaig 1988. B’éigean do thíortha AE í a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 31 Nollaig 1989.

CÚLRA

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht, mhol an Coimisiún treoir nua i mí Márta 2012. Bhí sé mar aidhm aige sin nósanna imeachta a phríomhshruthú agus an t-am a ghlacann sé cinntí náisiúnta a dhéanamh maidir le praghsáil agus aisíocaíocht cógas a laghdú. Bhí sé mar aidhm ag an togra dlí na nósanna imeachta a shimpliú mar aon leis an tsoiléireacht agus an chinnteacht dhlíthiúil a fheabhsú do gach páirtí leasmhar. Tharraing an Coimisiún siar an togra ina dhiaidh sin i Márta 2015.

Tá roinnt breithiúnais tugtha ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir le léirmhíniú agus cur i bhfeidhm na reachtaíochta maidir le trédhearcacht.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 89/105/CEE an 21 Nollaig 1988 a bhaineann le trédhearcacht na mbeart lena rialaítear praghsanna táirgí míochaine le húsáid ag an duine agus a bhaineann lena gcur faoi raon feidhme córais árachais sláinte náisiúnta (IO L 40, 11.2.1989, lgh. 8-11)

Nuashonraithe 23.08.2016