Sábháilteacht forbhianna in AE a chinntiú

ACHOIMRE AR:

Treoir 2002/46/CE — forbhianna

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Déantar rialacha maidir le forbhianna* a chomhchuibhiú sa treoir seo chun tomhaltóirí a chosaint ar rioscaí sláinte ionchasacha agus chun a chinntiú nach gcuirtear faisnéis mhíthreorach ar fáil dóibh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ina theannta sin:

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 12 Iúil 2002. Bhí ar thíortha AE an treoir a ionchorprú ina dlí náisiúnta faoin 31 Iúil 2003.

CÚLRA

EOCHAIRTHÉARMA

* Forbhianna: foinsí tiubhaithe cothaitheach nó substaintí eile, lena mbaineann buntáistí cothaitheacha nó fiseolaíocha, a chuirtear le gnáthaiste bia. Is féidir iad a dhíol i mbuidéil nó mar chapsúil, losainní, táibléid agus saicíní.

GNÍOMH

Treoir 2002/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Meitheamh 2002 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le forbhianna (IO L 183, 12.7.2002, lgh. 51-57)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Threoir 2002/46/CE. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 609/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le bia a cheaptar lena úsáid mar bhia do naíonáin agus do leanaí óga, maidir le bia chun críocha speisialta míochaine, agus maidir le hionadach ar an aiste bia iomlán chun meáchan a rialú agus lena n-aisghairtear Treoir 92/52/CEE ón gComhairle, Treoir 96/8/CE ón gCoimisiún, Treoir 1999/21/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/125/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/141/CE ón gCoimisiún, Treoir 2009/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 41/2009 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 953/2009 ón gCoimisiún (IO L 181, 29.6.2013, lgh. 35-56)

Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 maidir le héilimh chothaitheacha agus sláinte ar bhianna (IO L 404, 30.12.2006, lgh. 9-25). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 maidir le vitimíní, le mianraí agus le substaintí áirithe eile a chur le bianna (IO L 404, 30.12.2006, lgh. 26-38). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 03.02.2016