Doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha a tharchur idir tíortha AE

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil i dtíortha AE

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN SEO?

Féachtar leis le nós imeachta tapa, slán agus caighdeánaithe a chur ar bun do dhoiciméid bhreithiúnacha* agus do dhoiciméid sheachbhreithiúnacha* i gcúrsaí sibhialta nó tráchtála idir páirtithe atá lonnaithe i dtíortha éagsúla de chuid an Aontais Eorpaigh (AE).

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

Feabhas breise a chur ar sheirbheáil (tarchur) doiciméad breithiúnach agus doiciméad seachbhreithiúnach

Leis an rialachán, a thagann in ionad Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 tugtar isteach:

Áirithíonn gníomhaireachtaí laistigh de thíortha AE an tarchur

Luas a chur le seirbheáil doiciméad breithiúnach agus doiciméad seachbhreithiúnach

Doiciméid a sheirbheáil de réir dhlí na tíre AE fála laistigh de 1 mhí

An seoltaí a chur ar an eolas faoin gceart an doiciméad atá le seirbheáil a dhiúltú

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 13 Samhain 2008, ach amháin d’Airteagal 23 (i dtaca le faisnéis áirithe á cur in iúl agus á foilsiú ag tíortha AE) atá i bhfeidhm ón 13 Lúnasa 2008.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Doiciméad breithiúnach: doiciméad dlí a eisítear le linn cás dlí shibhialta nó thráchtála (mar shampla toghairm, eascaire nó breithiúnas) nach mór a sheirbheáil ar pháirtí.

Doiciméad sheachbhreithiúnach: doiciméad dlí a sheirbheáiltear ach atá lasmuigh de chomhad an cháis (mar shampla, sonrasc nó fógra díshealbhaithe).

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit (doiciméid a sheirbheáil), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle (IO L 324, 10.12.2007, lgh. 79-120)

Rinneadh leasuithe leanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ón gComhairle a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 16.08.2016