Rialacha nós imeachta Chomhairle an Aontais Eorpaigh

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2009/937/AE ón gComhairle lena nglactar rialacha nós imeachta na Comhairle

CAD IS AIDHM LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA?

PRÍOMHPHOINTÍ

Is í an Chomhairle institiúid an Aontais Eorpaigh ina dtagann ionadaithe ó thíortha an Aontais Eorpaigh le chéile. Déanann ionadaí amháin ionadaíocht do gach tír ar leibhéal aireachta a fhéadfaidh gealltanas a thabhairt thar ceann rialtas na tíre sin. In éineacht le Parlaimint na hEorpa, feidhmíonn an Chomhairle feidhmeanna reachtacha. Glacann sí gníomhartha reachtacha, tar éis an ghnáthnós imeachta reachtaigh nó tar éis an nós imeachta reachtaigh speisialta. Feidhmíonn an Chomhairle i gcomhpháirt le Parlaimint na hEorpa feidhmeanna buiséadacha. Faoi dheireadh, déanann an Chomhairle feidhmeanna ceaptha beartais agus feidhmeanna um chomhordú.

Leagan amach na Comhairle

Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Coreper, coistí agus meithleacha

Feidhmiú na Comhairle

Vótáil trí thromlach cáilithe (QMV)

Ar an 1 Samhain 2014, tugadh isteach nós imeachta nua le haghaidh QMV, “riail an” tromlaigh dhúbailte.

Trédhearcacht agus foilsiú ghníomhartha na Comhairle

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA RIALACHA NÓS IMEACHTA?

Tá siad i bhfeidhm ón 1 Nollaig 2009.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2009/937/AE ón gComhairle an 1 Nollaig 2009 lena nglactar Rialacha Nós Imeachta naComhairle (IO L 325, 11.12.2009, lgh. 35-61)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Chinneadh 2009/937/AE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh (AE) 2020/430 ón gComhairle an 23 Márta 2020 maidir le maolú sealadach ó Rialacha Nós Imeachta na Comhairle i bhfianaise na ndeacrachtaí taistil a chruthaigh paindéim COVID-19 san Aontas (IO L 88I, 24.3.2020, lgh. 1-2)

Nuashonraithe 19.06.2020