Sárú ar dhlí AE

 

ACHOIMRE AR:

Airteagail 258, 259 agus 260 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)

CAD IS AIDHM LE HAIRTEAGAIL 258, 259 AGUS 260 DEN CFAE?

Leagtar amach iontu an ghníomhaíocht atá le déanamh má mheasann an Coimisiún Eorpach nó rialtas AE nach bhfuil a cuid oibleagáidí faoi dhlí an Aontais comhlíonta ag tír AE ar leith.

PRÍOMHPHOINTÍ

D’fhéadfadh mainneachtain oibleagáidí AE a chomhlíonadh a bheith i ngeall ar:

An nós imeachta um shárú

Is iad seo a leanas na himeachtaí dlí a chuirtear faoi bhráid Chúirt Breithiúnais an Aontais Eorpaigh:

Is é seo mar a leanas a oibríonn an nós imeachta:

AN PRÍOMHDHOICIMÉAD

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Sé — Forálacha institiúideacha agus airgeadais — Teideal I — Forálacha institiúideacha — Caibidil 1 — Na hinstitiúidí — Alt 5 — Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh — Airteagail 258, 259 agus 260 (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 160-161)

Nuashonraithe 12.07.2016