Conradh ar an Aontas Eorpach — Ballraíocht a ghlacadh in AE

 

ACHOIMRE AR:

Airteagal 49 den Chonradh ar an Aontas Eorpach

Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach

CAD IS AIDHM LE HAIRTEAGAL 49 AGUS LE HAIRTEAGAL 2 DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cáilitheacht

Maidir leis an tír iarrthach:

Ní mór don tír iarrthach critéir incháilitheachta AE a chomhlíonadh chomh maith. Tugtar critéir Chóbanhávan orthu go ginearálta mar a sainíodh iad sa Chomhairle Eorpach a tionóladh i gCóbanhávan i mí an Mheithimh 1993. Is iad seo a leanas na critéir:

Sonraíodh sa Chomhairle Eorpach a tionóladh i Maidrid i mí na Nollag 1995 chomh maith gur cheart don tír is iarrthóir a bheith ábalta dlí AE a chur i bhfeidhm agus a bheith ábalta a áirithiú go gcuirfear dlí AE a trasuíodh sa reachtaíocht náisiúnta i bhfeidhm go héifeachtúil trí struchtúir chuí riaracháin agus bhreithiúnacha.

Coimeádann AE an ceart aige féin a chinneadh nuair a bheidh na critéir aontachais comhlíonta ag an tír is iarrthóir. Lena chois sin, ní mór don Aontas Eorpach féin bheith ábalta baill úra a chomhtháthú.

Nós imeachta

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontais Eorpach — Teideal VI — Forálacha deiridh — Airteagal 49 (sean-Airteagal 49 den Chonradh ar an Aontas Eorpach) (IO C 202, 7.6.2016, lch. 43)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach — Teideal I — Forálacha comhchoiteanna — Airteagal 2 (IO C 202, 7.6.2016, lch. 17)

Nuashonraithe 17.01.2020