Foinsí dlí an Aontais Eorpaigh

 

ACHOIMRE AR:

Airteagal 207 den Chonradh ar fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Airteagal 216 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Airteagal 288 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

CAD IS AIDHM LE HAIRTEAGAL 207, LE HAIRTEAGAL 216 AGUS LE HAIRTEAGAL 288 DEN CHONRADH AR FHEIDHMIÚ AN AE (CFAE)?

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá trí fhoinse de dhlí AE ann: dlí príomha, dlí tánaisteach agus dlí forlíontach (féach ordlathas norm).

Dlí príomha

Dlí tánaisteach

Cuimsítear le dlí tánaisteach gníomhartha aontaobhacha, ar féidir iad a roinnt ina dhá chatagóir:

comhaontuithe idirnáisiúnta le tíortha neamh–AE nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta ina ndlúthchuid de dhlí AE freisin. Tá siad ar leithligh ó dhlí príomha agus reachtaíocht thánaisteach agus tá siad ina gcuid de chatagóir sui generis. De réir roinnt breithiúnas ó CBAE, d’fhéadfadh tionchar díreach a bheith acu, agus tá a bhfeidhm dhlíthiúil níos láidre ná an reachtaíocht thánaisteach, agus dá réir sin caithfear cloí leo.

Foinsí forlíontacha dlí

Is iad na foinsí forlíontacha eilimintí dlí nach luaitear go sonrach sna conarthaí. Áirítear sa chatagóir seo:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Cúig — Gníomhaíochtaí seachtracha an Aontais — Teideal II — Comhbheartas tráchtála — Airteagal 207 (sean–Airteagal 133 CCE) (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 140-141)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Cúig — Gníomhaíochtaí seachtracha an Aontais — Teideal V — Comhaontuithe idirnáisiúnta — Airteagal 216 (IO C 202, 7.6.2016, lch. 144)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Sé — Forálacha institiúideacha agus airgeadais — Teideal I — Forálacha institiúideacha — Caibidil 2 — Gníomhartha dlíthiúla an Aontais, nósanna imeachta glactha agus forálacha eile — Alt 1 — Gníomhartha dlíthiúla an Aontais — Airteagal 288 (sean–Airteagal 249 CCE) (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 171-172)

Nuashonraithe 13.03.2020