Gníomhartha aontaobhacha

 

ACHOIMRE AR:

Airteagal 288 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

Airteagal 289 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

CAD IS AIDHM LE HAIRTEAGAL 288 AGUS AIRTEAGAL 289 DEN CHONRADH AR FHEIDHMIÚ AN AONTAIS EORPAIGH (CFAE)?

Déantar cur síos iontu ar phríomhghníomhartha aontaobhacha an Aontais Eorpaigh (Airteagal 288), agus go háirithe na gníomhartha sin atá ina ngníomhartha dlíthiúla (Airteagal 299).

PRÍOMHPHOINTÍ

Cad is gníomhartha aontaobhacha ann?

Cad iad na cineálacha éagsúla gníomhartha aontaobhacha?

Stádas dlíthiúil gníomhartha aontaobhacha

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh — Cuid a Sé — Forálacha institiúideacha agus airgeadais — Forálacha institiúideacha — Caibidil 2 — Gníomhartha dlíthiúla an Aontais, nósanna imeachta glactha agus forálacha eile — Alt 1 — Gníomhartha dlíthiúla an Aontais — Airteagal 288 (iar-Airteagal 249 CCE) (IO C 202, 7.6.2016, lgh. 171-172)

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh —Cuid a Sé — Forálacha institiúideacha agus airgeadais — Forálacha institiúideacha — Caibidil 2 — Gníomhartha dlíthiúla an Aontais, nósanna imeachta glactha agus forálacha eile — Alt 1 — Gníomhartha dlíthiúla an Aontais — Airteagal 289 (IO C 202, 7.6.2016, lch. 172)

Nuashonraithe 21.03.2018