Trádáil bó-ainmhithe agus mucra laistigh de AE

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 64/432/CEE maidir le fadhbanna sláinte ainmhithe a imríonn tionchar ar thrádáil bó-ainmhithe agus mucra laistigh d’AE

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Aisghairm

Déanfar Treoir 64/432/CEE a aisghairm le Rialachán (AE) 2016/429 ón 21 Aibreán 2021.

CÉN UAIR ATÁ A THOSACH FEIDHME?

Bhí sé le corprú i ndlí náisiúnta sé thír bhunaidh Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (AE anois) faoin 30 Meitheamh 1965.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

bó-ainmhithe: fofhine ainmhithe ina bhfuil eallaí, eallaí Séabú, geacanna, bíosúin agus buabhaill.
mucra: fofhine ainmhithe ina bhfuil muca agus toirc.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 64/432/CEE ón gComhairle an 26 Meitheamh 1964 maidir le fadhbanna sláinte ainmhithe a imríonn tionchar ar thrádáil bó-ainmhithe agus mucra laistigh den Chomhphobal (leagan speisialta Béarla: Sraith I Imleabhar 1963-1964, lgh. 164-184)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 64/432/CEE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena aisghairtear gníomhartha áirithe sa réimse sláinte ainmhithe (“Dlí Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 31.3.2016, lgh. 1-208)

Nuashonraithe 04.05.2020