Ag cinntiú nach gcuireann an trádáil in fauna agus flora fiáine a marthanacht i mbaol

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 338/97 — cosaint ar speicis fauna agus flora fiáine trí thrádáil orthu sin a rialú

CÉARD IS AIDHM DON RIALACHÁN SEO?

PRÍOMHPHOINTÍ

Rialuithe trádála

Eagrú agus cumarsáid

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN SEO?

Tá feidhm leis ón 1 Meitheamh 1997.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle an 9 Nollaig 1996 maidir le cosaint ar speicis fauna agus flora fiáine trí thrádáil orthu sin a rialú (IO L 61, 3.3.1997, lgh. 1-69)

Ionchorpraίodh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 338/97 sa bhuntéacs. Níl ach luach doiciméadach leis an leagan comhdhlúite seo.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún an 4 Bealtaine 2006 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme an Rialacháin (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le cosaint ar speicis fauna agus flora fiáine trí thrádáil orthu sin a rialú (IO L 166, 19.6.2006, lgh. 1-69)

Féach leagan comhdhlúite

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 792/2012 ón gCoimisiún an 23 Lúnasa 2012 lena leagtar síos rialacha don dearadh ar cheadanna, teastais agus doiciméid eile a bhfuil foráil ann dóibh i Rialachán (CE) Uimh. 338/97 ón gComhairle maidir le cosaint ar speicis fauna agus flora fiáine trí thrádáil orthu sin a rialú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 865/2006 ón gCoimisiún (IO L 242, 7.9.2012, lgh. 13-45)

Féach leagan comhdhlύite

Cinneadh (AE) 2015/451 ón gComhairle an 6 Márta 2015 maidir le haontacht an Aontais Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) (IO L 75, 19.3.2015, lgh. 1-3)

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/736 ón gCoimisiún an 7 Bealtaine 2015 lena gcuirtear cosc ar eiseamail de speicis áirithe fauna agus flora fiáine a thabhairt isteach san Aontas (IO L 117, 8.5.2015, lgh. 25-44)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa maidir le cur chuige AE i gcoinne na Gáinneála Fiadhúlra (COM(2014) 64 críochnaitheach, 7.2.2014).

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiύn — Plean Gnίomhaίochta AE i gcoinne na Gáinneála Fiadhύlra (COM(2016) 87 críochnaitheach, 26.2.2016)

Nuashonraithe 27.07.2017